تضعیف نوفه زمین غلت با استفاده از تبدیل موجک گسسته در حوزه ردلرزه شعاعی

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 استادیار، دانشکده‌ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

3 دانشیار، دانشکده‌ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

داده­های لرزه­ای بازتابی اغلب آلوده به نوفه­های همدوس می­باشند که بازتاب­های مورد نیاز برای استخراج یک تصویر دقیق زیرسطحی را می­پوشانند. یکی از مهم­ترین نوفه­های لرزه­ای همدوس نوفه زمین­غلت است که دارای محدوده فرکانسی پایین، دامنه بالا و سرعت پایینی است و در سراسر و نزدیک سطح زمین گسترش پیدا می­کند. این نوفه اغلب بازتاب­های کم­عمق را در دورافت­های نزدیک و بازتاب­های عمیق را در دورافت­های دور می­پوشاند و اطلاعات مفید حاصل از اکتشافات لرزه­ای را پنهان می­کند. از این‌رو نوفه زمین­غلت یک مشکل همیشگی در تصویرسازی لرزه­ای است و تضعیف این دسته از نوفه­ها یک مرحله ضروری در پردازش داده­های لرزه­ای خشکی به حساب می­آید. روش­های زیادی برای تضعیف این نوفه­ها معرفی شده است. در این مقاله، به منظور تضعیف نوفه همدوس از تبدیل موجک در حوزه ردلرزه شعاعی استفاده شده است. این روش بر اساس کاربرد مشترک تبدیل موجک گسسته دو بعدی و تبدیل ردلرزه شعاعی برای تضعیف نوفه همدوس و به طور خاص نوفه زمین­غلت است. چون تبدیل ردلرزه شعاعی، رخدادهای خطی در حوزه دورافت-زمان (x-t) را به رخدادهای عمودی در حوزه سرعت ظاهری-زمان (r-t) تبدیل می­کند، لذا یک محیط کار مطلوب برای تبدیل موجک گسسته دو بعدی فراهم می­کند. نتایج به دست آمده از داده­های واقعی به خوبی بهتر بودن روش پیشنهادی را نسبت به فیلتر f-k اثبات می­کند. همچنین، نتایج نشان داد که الگوریتم در مقابل تغییرات اندک مبدأ مختصات تبدیل ردلرزه شعاعی و نوع موجک تبدیل موجک گسسته دوبعدی پایدار بوده و تغییر چشم­گیری در نتایج ایجاد نشده و خروجی تقریباً یکسانی تولید می‌کند.

کلیدواژه‌ها