شناسایی مخازن زمین گرمایی با استفاده از مدل سازی وارون داده های گرانی سنجی در چشمه های آبگرم محلات

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 استادیار، گروه معدن- نفت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات

2 کارشناس ‌ارشد مهندسی اکتشاف معدن، شرکت عملیات اکتشاف نفت تهران

3 کارشناس ارشد ژئوفیزیک (گرانی‌سنجی)

چکیده

گرانی­سنجی یکی از روش­های ژئوفیزیکی است که به کمک دیگر روش­های ژئوفیزیکی در حل بعضی از مسائل و مشکلات موجود در تفسیر ساختارهای زمین‌شناسی کمک می‌کند. هرچند به منظور دست­یابی به یک تفسیر جامع می­توان از مدل­سازی داده­های ژئوفیزیکی بهره برد. یکی از این روش­ها، مدل­سازی وارون داده­ها است. مدل­سازی وارون به منظور تعیین پارامترهای مدل از داده­ها به کار می­رود. در وارون­سازی داده­های ژئوفیزیکی، پارامترهای مدل دو دسته­اند: 1) فیزیکی 2) هندسی. بر همین مبنا دو روش وارون­سازی داده­های میدان پتانسیل وجود دارد، در روش اول پارامترهای هندسی ثابت و پارامترهای فیزیکی به عنوان مجهولات مسئله در نظر گرفته می­شود و در روش دوم پارامترهای فیزیکی مدل ثابت فرض شده و پارامترهای هندسی مانند عمق در روند وارون­سازی تخمین زده می­شود. در این تحقیق با برداشت 380 داده گرانی­سنجی در منطقه محلات و انجام تصحیحات لازم، پردازش داده­ها و اعمال فیلترینگ مناسب جهت تشخیص روندهای سطحی و تلفیق داده­ها با اطلاعات زمین­شناسی موجود، سعی گردید روندهای سطحی و عمقی تأثیرگذار بر روی چشمه­های آبگرم موجود در منطقه تعیین شده و مخازن احتمالی موجود در منطقه با استفاده از آن شناسایی گردد.

کلیدواژه‌ها