تخمین ضریب کیفیت ثابت برای یک ردلرزه و حذف اثر آن توسط واهمامیخت ناپایا

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

2 دانشیار، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

چکیده

خاصیت ویسکو الاستیک زمین باعث اتلاف انرژی و تضعیف دامنه موج لرزه­ای منتشر شده در زمین می‌شود. این اثر که به عنوان جذب لرزه­ای شناخته می‌شود و معمولاً با فاکتور کیفیت (Q) نشان داده می‌شود، مشکل جدی در پردازش داده­های لرزه­ای است. چنانچه اطلاعاتی در مورد مقدار ضریب جذب وجود داشته باشد حذف اثر آن باعث بهبود تفکیک‌پذیری داده می‌شود. در این مقاله مقدار Q برای یک ردلرزه (trace) با فرض Q ثابت برای کل ردلرزه، تخمین زده می‌شود و سپس توسط واهمامیخت ناپایا اثر آن از ردلرزه حذف می‌شود. روش جدید برای تخمین Q به حل یک مسئله وارون می‌پردازد. با فرض تنکی (sparsity) سری ضرایب بازتاب زمین به دنبال مقداری از Q هستیم که تنک‌ترین سری ضرایب بازتاب زمین را نتیجه می­دهد. مسئله فوق‌الذکر یک مسئله وارون غیرخطی بوده و بهینه‌سازی آن زمان‌گیر است. در این مقاله روش‌هایی برای حل این مشکل و مقرون به صرفه کردن روش جدید پیشنهاد می‌شود. اعمال روش جدید بر داده‌های مصنوعی و واقعی نشان می‌دهد که روش جدید قدرت بالایی در تخمین Q دارد و بسیار پایدار است. همچنین مقایسه روش جدید با روش‌های دیگر نشان از دقت روش جدید در تخمین Q دارد.

کلیدواژه‌ها