تضعیف نوفه‌های تصادفی در داده‌های لرزه‌ای بازتابی با استفاده از فیلتر انتشار ناهمسانگرد غیرخطی تانسوری

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده‌ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 استادیار، دانشکده‌ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

3 استادیار، دانشکده‌ مهندسی برق و رباتیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

روش‌های لرزه‌ای بازتابی، یکی از شیوه‌های بررسی ساختارهای زیرسطحی جهت اکتشاف ذخایر هیدروکربنی هستند. حضور انرژی‌های ناخواسته همواره در طی یک عملیات لرزه‌ای غیر قابل ‌اجتناب است. به همین منظور سیگنال‌های دریافتی، آلوده به نوفه خواهند بود. بخش قابل‌توجهی از این نوفه‌ها، نوفه‌های تصادفی هستند. نسبت سیگنال به نوفه پایین داده‌ها تأثیر مخربی در تفسیر نهایی داده‌ها خواهد داشت. ازاین‌رو نیاز به مراحل پردازشی جهت تضعیف نوفه در داده‌ها ضروری به نظر می‌رسد. روش‌های توسعه ‌یافته در حوزه پردازش تصویر به منظور تضعیف نوفه در داده‌های لرزه‌ای، می‌توانند بسیار مفید باشند. یک دسته مهم از روش‌هایی که برای کاهش اثر نوفه تصادفی مؤثر هستند، روش‌های مبتنی بر هموارسازی می‌باشند که اکثراً باعث تار شدگی و از بین رفتن جزئیات ریز تصویر می‌شوند. فیلتر انتشار یکی از روش‌های هموارسازی می‌باشد که با شبیه‌سازی فرایند فیزیکی انتشار به‌ صورت کنترل‌شده به تضعیف نوفه تصادفی در تصاویر می‌پردازد. در نسخه‌های بهبود یافته فیلتر انتشار که به نام غیرخطی نامیده می‌شوند، مشکل تار شدگی بر طرف شده است. در این مقاله، با استفاده از فیلتر انتشار غیرخطی سعی شده است، نوفه‌های تصادفی در داده‌های لرزه‌ای تضعیف شوند. الگوریتم مذکور بر روی داده‌های لرزه‌ای مصنوعی و واقعی اعمال و نتایج آن با روش‌های متداول مانند واهمامیخت فرکانس – مکان و میانه مقایسه گردید. بهبود در نسبت سیگنال به نوفه به همراه افزایش همدوسی و بهبود در وضعیت لبه‌ها در رویدادهای بازتابی از مزایای روش فیلتر انتشار غیر خطی در مقایسه با دو روش متداول واهمامیخت فرکانس – مکان و میانه می‌باشند.

کلیدواژه‌ها