هم‌تراز سازی داده‌های مغناطیس هوابرد شمال معلّمان بدون استفاده از خطوط کنترلی

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده‌ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 استادیار، دانشکده‌ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

3 دانشیار، دانشکده‌ مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

مزایای غیر قابل اغماض در برداشت­های ژئوفیزیک هوابرد، این روش را امروزه به یک روش کارآمد و سریع تبدیل کرده است. در این روش­ها نواحی با وسعت بالا با سرعت قابل قبولی برداشت می­شوند. برداشت­های ژئوفیزیک هوابرد توسط دستگاه­های اندازه­گیری که به یک هلیکوپتر یا هواپیما نصب شده، انجام می­شود. در یک پروژه هوابرد به دلیل وسعت بالای منطقه تحت پوشش و برداشت در بازه­های زمانی متفاوت، اثر تغییرات بلندمدت میدان مغناطیسی در داده­های مغناطیس هوایی قابل مشاهده خواهد بود. هدف از هم­تراز سازی (Leveling) داده­های مغناطیس هوابرد، کنترل مقادیر ثبت شده میدان و حذف اثرات باقی‌مانده از تغییرات زمانی و رانة دستگاه است. در این مقاله، هم­تراز سازی داده­های مغناطیس هوابرد بدون استفاده از خطوط کنترلی انجام شده است. در روش بکار گرفته شده در این مقاله، ابتدا با استفاده از فیلتر هنینگ (Hanning) نه نقطه­ای، نمایشی هموار از میدان ناحیه­ای ایجاد شده و سپس مقدار خطای هم­تراز سازی بین داده­های خام و میدان ناحیه­ای به دست آمده، در یک روند کمینه‌سازی تخمین زده خواهد شد. مقدار این خطا با تابع درجه اول از طریق روش کمترین مربعات کمینه می­شود. در نهایت مقادیر خطای حاصله بر روی داده­های تراز نشده، اعمال می­گردد. این روش و روش هم­تراز سازی با استفاده از خطوط کنترلی، بر روی داده­های منطقه­ای واقع در شمال روستای معلمان از استان سمنان اعمال گردیده است، نتایج حاصله، نشان دهنده کارایی خوب روش کمترین مربعات در هم­تراز سازی داده­های مغناطیس هوابرد بدون استفاده از خطوط کنترلی است.

کلیدواژه‌ها