استفاده از روش نسبت گرادیان (Ratio) در تفسیر آنومالی های دوبعدی مغناطیسی دایک

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 استادیار، دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن، دانشکده معدن و متالورژی، دانشگاه یزد

چکیده

برآورد عمق و موقعیت افقی توده‌های مغناطیسی (پارامترهای موقعیتی توده) در تفسیر داده­های مغناطیس­سنجی بسیار مهم است. در این زمینه روش­های متعددی توسط نویسندگان مختلف معرفی و مورد استفاده قرار گرفته است. اکثر این روش­ها به نوع و هندسه مدل زیرسطحی مولد بی‌هنجاری وابسته هستند. بدین معنی که در رابطه تخمین عمق نهایی، پارامتری به نام شاخص ساختاری وجود دارد که بیانگر هندسه توده است و قبل از حل معادله باید مقدار آن جایگزین گردد در اکثر موارد اطلاع دقیقی از هندسه توده زیرسطحی در دسترس نیست و همین باعث بروز خطا در محاسبات خواهد شد. مدل دایک در اکتشاف معدن و زمین­شناسی برای مدل‌سازی گسل و ساختارهای زمین‌شناسی که ضخامت آن‌ها در مقایسه با طولشان بیشتر است مورد استفاده قرار می­گیرد. یکی از مهم‌ترین
مزیت­های این مدل این است که منحنی­ گرادیان افقی و قائم میدان مغناطیسی حاصل از آن، دقیقاً روی مرز و لبه‌های توده تغییر می­کند. در این مقاله با استفاده از نسبت بین گرادیان افقی و قائم توده دایک، رابطه‌ای برای تخمین عمق و موقعیت افقی آن ارائه شده است. در این مقاله گرادیان افقی داده‌ها با استفاده از روش تفاضل محدود و مشتق قائم با استفاده از تبدیل هیلبرت محاسبه شده است. این روش روی داده­های دایک مصنوعی در حالت‌های مختلف و همچنین داده­های مغناطیس واقعی محدوده‌ای در شهرستان سیرجان به کار برده شده است. نتایج حاصل از این روش با استفاده از گمانه‌های حفاری موجود در محدوده اعتبارسنجی شده است.

کلیدواژه‌ها