مدل سازی ژئوفیزیکی داده های الکترومغناطیس حوزه زمان و میدان پتانسیل در محدوده نهشته پلی متال اکویتی سیلور برتیش کلمبیا، کانادا

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران

2 دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

3 دانشگاه تهران- دانشکده فنی

چکیده

هدف از این تحقیق، مکان‌یابی و شناسایی مناطق با پتانسیل بالای کانی‌سازی در منطقه اِکویتی سیلور در مرکز برتیش کلمبیا، کانادا بود. به همین منظور مدل‌های چگالی، حساسیت مغناطیسی و رسانایی الکتریکی به کمک مدل‌سازی وارون داده‌های هوابرد در این منطقه تولید شدند. هدف از این کار ایجاد مدل‌هایی با خواص فیزیکی سه‌بعدی مفید است که می‌توانند مستقیماً در اکتشافات منطقه‌ای برای شناسایی مناطق امید بخش بر اساس معیارهای مختلف اکتشاف استفاده شوند. محدوده مورد مطالعه یک ذخیره سولفیدی با سنگ میزبان آتشفشانی می‌باشد که با فعالیت‌های نفوذی مرتبط است و از سنگ‌های رسوبی، آذرآواری و آتشفشانی به‌علاوه توده‌های نفوذی که توسط جریان‌های آندزیتی تا بازالتی جوان‌تر و برش‌های جریانی که مربوط به دوران ژوراسیک فوقانی تا کرتاسه هستند، تشکیل شده است. در سال 2008 و ابتدا بنا به درخواست انجمن علوم زمین برتیش کلمبیا برداشت گرانی‌سنجی با استفاده از سیستم برداشت SGL AIRGrav G2-7 و در ادامه فعالیت اکتشافی برداشت هوابرد الکترومغناطیس و مغناطیس‌سنجی توسط سیستم پروازی Aero quest به طور هم‌زمان، صورت پذیرفت. در انتهای برداشت در طی 3 پروفیل برای داده‌های گرانی‌سنجی تعداد 398 قرائت و تعداد 26 پروفیل داده الکترومغناطیس و مغناطیس‌سنجی با تعداد 36860 قرائت بدست آمد. مدل‌سازی سه‌بعدی میدان پتانسیل با استفاده از الگوریتم وارون‌سازی لی و اولدنبورگ و با استفاده از کدهای وارون‌سازی UBCGIF MAG3D و UBCGIF GRAV3D صورت پذیرفت. برای مدل‌سازی داده‌های الکترومغناطیسی از نرم‌افزار EM Flow که به عنوان یک ابزار تفسیر سریع و نیمه خودکار برای وارن‌سازی یک‌بعدی داده‌های الکترومغناطیسی هوابرد طراحی شده است، استفاده گردید. برای اینکه مدل‌های ژئوفیزیکی سه‌بعدی به طور مؤثر برای تفسیر و هدف‌یابی اکتشاف مورد استفاده قرار گیرند، به درک خوبی از ویژگی‌های فیزیکی هدف اکتشافی نیاز است که می‌تواند به زمین‌شناسی و فرآیندهای زمین‌شناسی مرتبط باشد. برای منطقه مورد مطالعه، با توجه به مشاهدات زمین‌شناسی سطحی حاصل از مطالعات سنگ‌شناسی و ژئوشیمیایی،نتایج وارون‌سازی سه‌بعدی داده‌های هوابرد گرانی، مغناطیس و نتایج حاصل از مدل‌سازی یک‌بعدی داده‌های الکترومغناطیس جهت ساخت یک مدل زمین‌شناسی مشترک برای شناسایی اهداف معدنی بر روی یک پروفیل به صورت همزمان به نمایش در آمدند. در نهایت یک زون امید بخش با تباین چگالی و رسانایی الکتریکی بالاتر نسبت به محیط در برگیرنده شناسایی گردید. ضخامت این قسمت بین 30 تا 60 متر است و تا عمق حدود 200 متری از سطح زمین ادامه دارد. این زون باتوجه به پیشینه زمین‌شناسی موجود و مطالعات ژئوشیمیایی، به احتمال زیاد با کانه‌زایی مس-طلا-مولیبدن پورفیری، نقره، سرب و روی در ارتباط است.

کلیدواژه‌ها