کاربرد روش های پاسخ ضربه، لرزه نگاری سطح به عمق و بین گمانه ای در مطالعات ژئوتکنیک، مطالعه موردی: محل احداث مجتمع مسکونی کلارآباد

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

3 استادیار، دانشگاه پیام نور واحد پرند، تهران

4 شرکت زمین فیزیک پویا، تهران

چکیده

امروزه روش­های ژئوفیزیکی به عنوان روش­هایی موفق در تعیین پارامترهای ژئوتکنیکی و مشخصات لایه­­های زیرسطحی عمل کرده­اند. هدف از این تحقیق، ارائه مدلی بسیار کاربردی و معمول از مهندسی ژئوفیزیک کاربردی در علوم عمرانی و ژئوتکنیک و نوآوری در ارائه اطلاعات اولیه و در عین حال حائز اهمیت در شکل­گیری سازه­های عظیم است. بررسی سلامت سازه­ای شمع­های درجاریز، نوع رفتار آن‌ها از نظر یکپارچگی در زمان اجرا و پس از آن، از مهم‌ترین چالش­های موجود در مطالعات ژئوتکنیک است؛ چراکه سازه شمع­های درجاریز، همزمان با حفاری در داخل خاک شکل می­گیرد و درنتیجه ابهامات بیشتری در ارتباط با کیفیت و ابعاد واقعی شمع به وجود می­آید. در این تحقیق به منظور تکمیل مطالعات ژئوتکنیکی در کنترل یکپارچگی و استحکام شمع­های اجرا شده و از طرفی بررسی پاسخ ساختگاه مورد مطالعه به لرزه­های با منابع مختلف، آزمایش­های پاسخ ضربه PIT، روش­های لرزه­ای سطح به عمق (Down hole) و بین ­گمانه­ای (Cross hole) در محدوده مطالعاتی انجام گرفته­اند. با توجه به نتایج به دست آمده از آزمایش پاسخ ضربه، نمودار فراوانی سرعت و نقشه سرعت امواج لرزه­ای سازه­های بتنی به منظور به تصویر کشیدن استحکام سازه­های زیرسطحی به دست آمده است. همچنین نمودار سرعت شمع­های مورد آزمایش برحسب سیمان مصرفی در محدوده مورد مطالعه به دست آمده­اند که رابطه خطی میزان سیمان مصرفی و استحکام سازه­های مورد نظر با ضریب R2=0.67 تقریب زده شده است. در ادامه با توجه به جنس و بافت خاک، سرعت متوسط موج برشی در 12 متر اول 2 گمانه به دست آمده است که بر اساس آیین­نامه 2800 ایران در تیپ II در نظر گرفته شده‌اند؛ در نهایت با توجه به نتایج آزمایش بین­گمانه­ای در 10 جفت گمانه، ضخامت سازه­های شمع با تقریب قابل‌ملاحظه‌ای و با تفاوت قابل اغماض با نمونه مشاهده شده در بازرسی مستقیم، بین 5/0 تا 8/0 متر محاسبه
شده­اند. با توجه به نتایج این تحقیق و نظر به لرزه­خیزی ناحیه توصیه می­شود طراحی عملیات بارگذاری در شمع­های L18-1 و L9-11 اجرا شود.

کلیدواژه‌ها