تخمین عمق و شاخص ساختار بی‌هنجاری‌های دوبعدی مغناطیسی توسط سیگنال تحلیلی بهبود یافته

نوع مقاله : سایر مقالات

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه ژئوفیزیک دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 استادیار، گروه ژئوفیزیک دانشکده علوم، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

3 استادیار، گروه ژئوفیزیک، دانشکده علوم، دانشگاه رازی

4 استاد، مؤسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران

چکیده

مهم‌ترین هدف در تفسیر داده‌های مغناطیسی، محاسبه عمق و تعیین هندسه (شاخص ساختاری) بی هنجاری مغناطیسی است.به همین منظور روش‌های متعددی ابداع و پیشنهاد شده است. کاربردی‌ترین روش، استفاده از روش سیگنال تحلیلی است. در این تحقیق روش جدیدی برای تفسیر داده‌های دوبعدی مغناطیسی پیشنهاد شده است. در این روش از ترکیب سیگنال تحلیلی و گرادیان با بهبود روش سیگنال تحلیلی برای تخمین عمق و شاخص ساختاری
بی­هنجاری‌های مغناطیسی استفاده شده است. به دلیل حساس بودن روش حاضر به نوفه از روش فراسو برای کاهش اثر نوفه بکار برده شده است. به‌ طور کلی روش سیگنال تحلیلی یک روش مشتق‌گیری است که این روش باعث تقویت دامنه نوفه‌ها می‌شود .داده‌های واقعی اندازه‌گیری شده همواره با نوفه همراه‌اند، بنابراین برای شبیه‌سازی داده‌های واقعی باید داده‌هایی تولید شوند که به نوفه آلوده باشند. به عبارت دیگر باید به داده‌های مصنوعی مقداری نوفه اضافه شود. در داده‌های مصنوعی نوفه دار، جواب‌ها ناپایدار هستند. برای کاهش اثر نوفه در ایجاد ناپایداری، از فیلتر ادامه فراسو استفاده می‌شود. استفاده از این تابع سیگنال تحلیلی نیازی به اطلاع از جهت مغناطیس شدگی ندارد در نتیجه استفاده از آن در مواقع وجود مغناطیس شدگی بازماند مفید است. برای بررسی دقت روش سیگنال تحلیلی بهبود یافته از یک مدل دایکی شکل در عمق‌های متفاوت استفاده شده است. نتایج به دست آمده توسط روش پیشنهاد شده بر روی داده‌های مصنوعی نوفه دار و بدون نوفه نشان می‌دهد که روش سیگنال تحلیلی بهبود یافته خطایی کمتر از 8 درصد در محاسبه عمق و شاخص ساختاری بی‌هنجاری‌های مغناطیسی دارد. از این روش برای تعیین عمق کانسار آهن خلیل‌آباد واقع در استان کرمان، شمال غرب شهرستان سیرجان استفاده شد و نتایج آن با نتایج روش تخمین عمق اویلر و اطلاعات گزارش‌های حفاری مورد مقایسه قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها