کلیدواژه‌ها = لایه‌نازک
کاربرد تبدیل موجک گسسته à trous در تشخیص لایه‌های نازک

دوره 7، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 135-142

10.22044/jrag.2021.10103.1300

مریم سلاجقه؛ علیرضا گودرزی؛ مجید نعمتی