کلیدواژه‌ها = توموگرافی مقاومت ویژه الکتریکی
مدل‌سازی پیشرو و وارون داده ژئوفیزیکی مقاومت‌ویژه الکتریکی سطح زمین لغزش با مش غیرساختاری، مطالعه موردی: آزادراه تهران - شمال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 خرداد 1402

10.22044/jrag.2023.12148.1339

اسماء بیابانی؛ میثم عابدی؛ غلامحسین نوروزی؛ مسعود مجرب