نویسنده = رضا حیدری
برآورد احتمالاتی خطر زمین‌لرزه با شبیه‌سازی مونت‌کارلو در گستره کرمانشاه و پیرامون

دوره 8، شماره 2، تیر 1401، صفحه 173-187

10.22044/jrag.2023.12367.1344

زهره شیخ حسینی؛ نوربخش میرزائی؛ رضا حیدری؛ حامد منکرسی


بررسی تغییرات عمقی و جانبی ضریب کیفیت پساموج‌ها با استفاده از تبدیل فوریه زمان کوتاه در شمال غرب ایران

دوره 7، شماره 3، مهر 1400، صفحه 241-251

10.22044/jrag.2021.10076.1301

سیده لیلا جعفریان؛ رضا حیدری؛ نوربخش میرزائی؛ حبیب رحیمی؛ میرستار مشین چی اصل