تعداد مقالات: 154

1. بررسی ویژگی های زیرسطحی سازه فروشویی توده ای با استفاده از روش های ژئوفیزیکی؛ مورد مطالعاتی: معدن مس سرچشمه

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-9

10.22044/jrag.2015.594

مصیب مرادی پور؛ حجت اله رنجبر؛ آزاده حجت؛ سعید کریمی نسب؛ هاشم رنجی رودپشتی؛ شهرام دانش پژوه


2. آشکارسازی ساختارهای زیرسطحی باستانی در تپه حصار دامغان با استفاده از داده های مغناطیس سنجی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-14

10.22044/jrag.2016.600

بهزاد سرلک؛ حمید آقاجانی؛ علی نجاتی کلاته


3. حذف اثر استاتیک باقیمانده با نوفه‌زدایی در حوزه مکان- فرکانس (f-x)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-9

10.22044/jrag.2016.652

سیدحسین سیدآقامیری؛ علی غلامی


7. اکتشاف ذخایر زمین‌گرمایی در منطقه بوشلی- سبلان با استفاده از داده های مگنتوتلوریک

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 171-186

10.22044/jrag.2017.952

عارف زینال پور؛ رضا قائدرحمتی؛ علی مرادزاده؛ محمدرضا رحمانی


8. مدل سازی عددی میدان مغناطیسی ناشی از جریان‌های دریایی در تنگه هرمز

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 11-19

10.22044/jrag.2015.595

محمدرضا خلیل آبادی؛ سید حسین حسن تبار بزرودی


9. توسعه روابط آزمایشگاهی– فیزیک سنگ، جهت تخمین سرعت – دامنه موج، در شرایط مخزنی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 11-21

10.22044/jrag.2016.741

هاله عزیزی؛ حمید رضا سیاه کوهی؛ بریان ایونز؛ ناصر کشاورز فرج خواه؛ عزت الله کاظم زاده


11. مقایسه واهمامیخت تنک داده‌های لرزه‌ای به روش MM و حداقل مربعات با رویکرد تشخیص لایه‌های نازک

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 15-26

10.22044/jrag.2017.958

پروانه پاک منش؛ علیرضا گودرزی؛ میثم کورکی


12. روشی‌ سریع برای وارون‌سازی سرعت برانبارش با تفکیک‌پذیری بالا

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 77-87

10.22044/jrag.2016.659

شهریار خاص احمدی؛ علی غلامی


13. تفکیک و بهبود جبهه‌ موج با استفاده از تبدیل رادون خطی تُنُک

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 81-89

10.22044/jrag.2015.648

شهریار خاص احمدی؛ علی غلامی


14. برآورد خودکار پارامتر منظم سازی به روش تخمینگر نااریب ریسک احتمالی در وارون سازی سه‌بعدی مقید داده های مغناطیسی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 145-154

10.22044/jrag.2016.601

محمد رضایی؛ علی مرادزاده؛ علی نجاتی کلاته؛ حمید آقاجانی


15. وارون سازی خطی AVO به روش بیزی برای تخمین پارامترهای سنگ

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 187-197

10.22044/jrag.2016.816

مصطفی عباسی؛ علی غلامی


17. بررسی تأثیرات مشخصه موج بر نوسانات میدان مغناطیسی در منطقه تنگه هرمز

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-34

10.22044/jrag.2016.706

محمد رضا خلیل آبادی؛ سید حسین حسن تبار


18. برآورد تخلخل مؤثر در فضای بین چاه ها توسط دسته بندی نشانگرهای لرزه ای با الگوریتم آدابوست

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 27-42

10.22044/jrag.2017.965

کاظم سعیدی؛ امین روشندل کاهو؛ سید رضا قوامی ریابی؛ بهزاد تخم چی؛ پدرام ابراهیمی


20. ساختار سرعتی پوسته در حاشیه شمال غربی زون ایران مرکزی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 89-102

10.22044/jrag.2016.737

منصوره موچان؛ افسانه نصرآبادی؛ حبیب رحیمی؛ محمدرضا سپهوند


21. مقایسه روش های یادگیری غیرنظارتی با تأکید بر تشخیص رخساره های کانالی تنگه هرمز

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 91-103

10.22044/jrag.2015.649

امیرحسین مردان؛ عبدالرحیم جواهریان؛ مرضیه میرزاخانیان


25. شناسایی مخازن زمین گرمایی با استفاده از مدل سازی وارون داده های گرانی سنجی در چشمه های آبگرم محلات

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 43-49

10.22044/jrag.2016.819

بهنام بابایی؛ مهدی فلاحی پور؛ حمیدرضا باغزندانی