کلیدواژه‌ها = گرانی‌سنجی
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی مخازن زمین گرمایی با استفاده از مدل سازی وارون داده های گرانی سنجی در چشمه های آبگرم محلات

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 43-49

بهنام بابایی؛ مهدی فلاحی پور؛ حمیدرضا باغزندانی


2. مدل‌سازی ساختارهای نمکی ناحیه گرمسار با تلفیق داده های گرانی و مغناطیس سنجی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 113-121

بهنام بابایی؛ محمدعلی علی آبادی؛ مهدی فلاحی‌پور؛ حمیدرضا باغزندانی