کلیدواژه‌ها = نوفه تصادفی
تعداد مقالات: 2
1. اعمال روش SURE-LET یک بعدی با استفاده از موجک‌های مختلف به منظور تضعیف نوفه‌های تصادفی مقاطع لرزه‌ای

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 123-144

رضا لطیفی راد؛ علیرضا گودرزی؛ محمد رضا سپهوند


2. تضعیف نوفه‌های تصادفی در داده‌های لرزه‌ای بازتابی با استفاده از فیلتر انتشار ناهمسانگرد غیرخطی تانسوری

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 105-118

محمد شکفته زوارم؛ امین روشندل کاهو؛ هادی گرایلو