نویسنده = �������������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. تضعیف نوفه بازتاب تکرار از داده لرزه‌ای با الگوریتم آنالیز نوفه در حوزه موجک

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 105-118

10.22044/jrag.2019.8901.1265

محمد ایرانی مهر؛ محمدعلی ریاحی؛ علیرضا گودرزی