نویسنده = ���������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. روشی جدید برای توموگرافی ضریب کیفیت موج برشی: مطالعه‌ی موردی در شمال‌غرب ایران

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 145-154

10.22044/jrag.2020.9198.1271

سلمان اندایشگر؛ سید خلیل متقی؛ مهناز رضائیان