نویسنده = ������ �������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه واهمامیخت تنک داده‌های لرزه‌ای به روش MM و حداقل مربعات با رویکرد تشخیص لایه‌های نازک

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 15-26

10.22044/jrag.2017.958

پروانه پاک منش؛ علیرضا گودرزی؛ میثم کورکی