نویسنده = سعید وطن خواه
تعداد مقالات: 2
1. مدل‏سازی پیکربندی چند نمونه توده زیرسطحی با استفاده از وارون‏ سازی داده‏ های گرانی به روش تئوری گراف

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1399

سوسن سودمند نیری؛ سید وحید ابراهیم‌زاده اردستانی؛ سعید وطن خواه؛ مصطفی قارلقی