نویسنده = حبیب رحیمی
تعداد مقالات: 7
1. تعیین ساختار سرعت پوسته فوقانی شمال‏شرق ایران با استفاده از وارون سازی زمان‏سیر زمین‎لرزه‏های محلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 دی 1399

حبیب رحیمی؛ فاطمه روستایی؛ مهدی راستگو


2. بررسی تغییرات عمقی و جانبی ضریب کیفیت پساموج‌ها با استفاده از تبدیل فوریه زمان کوتاه در شمال غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 بهمن 1399

سیده لیلا جعفریان ورنوسفادرانی؛ رضا حیدری؛ نوربخش میرزائی؛ حبیب رحیمی؛ میرستار مشین چی اصل


3. شبیه سازی زمین لرزه 2017 کرمانشاه (سرپل ذهاب) با بزرگای 7.3 به روش تابع تجربی گرین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 اسفند 1399

حبیب رحیمی؛ مریم پورعبدالهی؛ آرزو درستیان؛ عطیه اسخاقی


4. تخمین احتمالاتی طبقه سایت برای ایستگاه های شبکه شتابنگاری کشوری با استفاده از نسبت مولفه افقی به قائم بیشینه جنبش زمین و طیف شبه شتاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 بهمن 1398

حبیب رحیمی؛ محمدرضا نجف تمرایی؛ محمد شاهوار


7. ساختار سرعتی پوسته در حاشیه شمال غربی زون ایران مرکزی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 89-102

منصوره موچان؛ افسانه نصرآبادی؛ حبیب رحیمی؛ محمدرضا سپهوند